Ufrs

Eğitim Takvimi

UFRS Kursu Haftasonu Eğitimleri Başlama Tarihi

Ders Günleri: | Ders Saatleri:

Not

Grup Eğitimlerinde sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir. Kurumumuzun size sağlayacağı özel izin belgesi ile kurs gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutularak eğitim alabileceksiniz.

Birebir Özel Eğitim

Toplamda 18 saat düzenenlenen birebir eğitimdir. Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir. İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır. Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.

Image Alt
  /  Diğer Eğitimler  /  Ufrs

Ufrs

Hemen Kaydol
Kategori:

Ders İçeriği

Yakın bir zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu tasarısında da ülkemizde kullanılacak standartların artık Türkiye Muhasebe Standartları olacağı belirtildi. UFRS’nın ülkemizde yaygın kullanıma geçmesi artık bir zaman meselesi.Kredi almak isteyen şirketlerin veya yabancı ortaklı şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun mali tablo hazırlamaları gerekmektedir.

Neden UFRS

UFRS“Global standartlar” olma yolunda önemli avantajlara sahiptir. Bir çok ülke halihazırda UFRS’ yi ulusal standartları olarak benimsemiştir. Avrupa Birliği UFRS’ yi 2005 yılından itibaren zorunlu standart olması yönünde karar almıştır. SPK ve BDDK kendilerine bağlı kurumlarda uygulanmak üzere UFRS uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını kısa bir süre önce yürürlüğe koymuştur. Ülkemizde yürürlüğe girmesi beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm sermaye şirketleri için UFRS uygulamaları zorunlu olacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

UFRS ile ilgili genel bir bilgiye sahip veya bu standartlarla yeni tanışacak olan profesyoneller için hazırlanan 24 saatlik Kapsamlı UFRS Eğitimimizde standartların uygulaması ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra ağırlıkı olarak uygulamalı örnekler verilmek suretiyle katılımcılarımızın standartları ve nihayetinde VUK’tan UFRS’ye geçişi öğrenebilecektir. Eğitim süresince VUK’tan UFRS’ye geçişlerde hangi standartların uygulandığı ve bu standartların nasıl hesaplandığı ile ilgili örnek şirket üzerinden hareketle uygulamalı olarak yapılacaktır. Bunların yanında grup şirketlerine yönelik konsolidasyon ve yöntemlerine ilişkin bilgiler verilecek olup konsolide mali tablolar katılımcılarımız tarafından hazırlanabilmesi sağlanacaktır.Bildiğiniz gibi doğrudan veya dolaylı olarak aynı kontrol ve yönetim altında bulunan şirketlerin, mali tablolarının, tek bir şirketmiş gibi düşünülüp birleştirilmesiyle oluşturulan mali tablolara konsolide mali tablolar denir.

 

Ders İçeriği

UMS 1 Mali Tabloların Sunumu
UMS 2 Stoklar
UMS 7 Nakit Akım Tabloları
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
UMS 12 Gelir Vergisi
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
UMS 17 Kiralama Sözleşmeleri
UMS 18 Hasılat
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
UMS 24 İlişkili Taraflar
UMS 27, 28, 31 ve UFRS 3 Konsolide Mali Tablolar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve İş Birleşmeleri
UMS 32 ve 39 Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda Alma ve Ölçüm, UFRS 7 Finansal Araçlar: Dipnotlar
UMS 34 Ara Dönem Mali Tablolar
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
UFRS 5 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

Başlama Tarihi

2021

Eğitim Takvimi

UFRS Kursu Haftasonu Eğitimleri Başlama Tarihi

Ders Günleri: | Ders Saatleri:

Not

Grup Eğitimlerinde sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir. Kurumumuzun size sağlayacağı özel izin belgesi ile kurs gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutularak eğitim alabileceksiniz.

Birebir Özel Eğitim

Toplamda 18 saat düzenenlenen birebir eğitimdir. Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir. İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır. Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.

Sertifika

Kurs sonunda, kursiyerlerimize katılım ve başarı sertifikası verilmektedir. Kursumuzda hafta içi gündüz grup eğitimleri ve özel ders kayıtlarımız başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Sınıflarımız maksimum 9 kişiliktir.