Temel Java Eğitimi 2

Eğitim Takvimi

Temel Java Eğitimi 2 Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi

Ders Günleri: Cumartesi-Pazar | Ders Saatleri: 13:00-16:00

Not

Grup Eğitimlerinde sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir. Kurumumuzun size sağlayacağı özel izin belgesi ile kurs gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutularak eğitim alabileceksiniz.

Birebir Özel Eğitim

Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir. İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır. Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.

Image Alt
  /  Diğer Eğitimler  /  Temel Java Eğitimi 2

Temel Java Eğitimi 2

Hemen Kaydol
Kategori:

Ders İçeriği

Kursun amacı, temel programlama bilgisine sahip kişilere, Java’yı ve Nesne Yönelimli Programlamayı detaylı bir şekilde anlatmak ve yeteneklerini geliştirmektir.
Kurs sonucunda nesne yönelimli her programlama dilinde bulunan; Object, Class, Inheritance, Polymorphism, Abstract Class, Interface, Exception Handling, Encapsuiation (Data hiding), Dosya işlemleri gibi birçok araç ve daha fazlası detaylı bir şekilde öğrenilecektir.
Eğitim, kullanılan ders materyalleri ve ödevler tamamen Türkçe’dir.
Temek kitap:
1) Intro to Java Programming, Comprehensive Version Y. Daniel Liang: Amerikada ve Türkiye’de birçok üniversitede kullanılan çok başarılı bir kaynaktır.
Yardımcı Kitap:
1) Java How to Program, Deitel, Türkiye’de bazı üniversitede ders kitabı olarak kullanımaktadır.
2) Java The Complete Reference, Herbert Schildt: C, C++, Java ve C# kitaplarıyla tanınan dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Kitabın alfa yayınlarından çıkan Türkçe çevirisi de var.
Chapter 1 Objects and Classes
1. Introduction
2. Defining Classes for Objects
3. Example: Defining Classes and Creating Objects
4. Constructing Objects Using Constructors
5. Accessing Objects via Reference Variables
6. Using Classes from the Java Library
7. Static Variables, Constants, and Methods
8. Visibility Modifiers
9. Data Field Encapsulation
10. Passing Objects to Methods
11. Array of Objects
Chapter 2 Strings and Text I/O
1. Introduction
2. The String Class
3. The Character Class
4. The StringBuilder/StringBuffer Class
5. Command-Line Arguments
6. The File Class
7. File Input and Output
8. (GUI) File Dialogs
Chapter 3 Thinking in Objects
1. Introduction
2. Immutable Objects and Classes
3. The Scope of Variables
4. The this Reference
5. Class Abstraction and Encapsulation
6. Object-Oriented Thinking
7. Object Composition
8. Designing the Course Class
9. Designing a Class for Stacks
10. Designing the GuessDate Class
11. Class Design Guidelines
Chapter 4 Inheritance and Polymorphism
1. Introduction
2. Superclasses and Subclasses
3. Using the super Keyword
4. Overriding Methods
5. Overriding vs. Overloading
6. The Object Class and Its toString() Method
7. Polymorphism
8. Dynamic Binding
9. Casting Objects and the instanceof Operator
10. The Object’s equals() Method
11. The ArrayList Class
12. A Custom Stack Class
13. The protected Data and Methods
14. Preventing Extending and Overriding
Chapter 5 Exception Handling 431
1. Introduction
2. Exception-Handling Overview
3. Exception-Handling Advantages
4. Exception Types
5. More on Exception Handling
6. The finally Clause
7. When to Use Exceptions
8. Rethrowing Exceptions
9. Chained Exceptions
10. Creating Custom Exception Classes
Chapter 6 Abstract Classes and Interfaces
14.1 Introduction
14.2 Abstract Classes
14.3 Example: Calendar and GregorianCalendar
14.4 Interfaces
14.5 Example: The Comparable Interface
14.6 Example: The ActionListener Interface
14.7 Example: The Cloneable Interface
14.8 Interfaces vs. Abstract Classes
14.9 Processing Primitive Data Type Values as Objects
14.10 Sorting an Array of Objects
14.11 Automatic Conversion between Primitive Types and
Wrapper Class Types
14.12 The BigInteger and BigDecimal Classes
14.13 Case Study: The Rational Class
Chapter 7 Binary I/O
1. Introduction
2. How is I/O Handled in Java?
3. Text I/O vs. Binary I/O
4. Binary I/O Classes
5. Problem: Copying Files
6. Object I/O
7. Random-Access Files
Chapter 8 Recursion
1. Introduction
2. Problem: Computing Factorials
3. Problem: Computing Fibonacci Numbers
4. Problem Solving Using Recursion
5. Recursive Helper Methods
6. Problem: Finding the Directory Size
7. Problem: Towers of Hanoi
8. Problem: Fractals
9. Problem: Eight Queens
10. Recursion vs. Iteration
11. Tail Recursion

Başlama Tarihi

Eğitim Takvimi

Temel Java Eğitimi 2 Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi

Ders Günleri: Cumartesi-Pazar | Ders Saatleri: 13:00-16:00

Not

Grup Eğitimlerinde sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir. Kurumumuzun size sağlayacağı özel izin belgesi ile kurs gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutularak eğitim alabileceksiniz.

Birebir Özel Eğitim

Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir. İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır. Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.

Sertifika

Kurs sonunda, kursiyerlerimize katılım ve başarı sertifikası verilmektedir. Kursumuzda hafta içi gündüz grup eğitimleri ve özel ders kayıtlarımız başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Sınıflarımız maksimum 9 kişiliktir.