Temel Java Eğitimi 1

Eğitim Takvimi

Temel Java Eğitimi 1 Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi

Ders Günleri: Cumartesi-Pazar | Ders Saatleri: 13:00-16:00

Not

Grup Eğitimlerinde sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir. Kurumumuzun size sağlayacağı özel izin belgesi ile kurs gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutularak eğitim alabileceksiniz.

Birebir Özel Eğitim

Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir. İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır. Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.

Image Alt
  /  Diğer Eğitimler  /  Temel Java Eğitimi 1

Temel Java Eğitimi 1

Hemen Kaydol
Kategori:

Ders İçeriği

Kursun amacı, hiç programlama bilmeyen veya temel düzeyde programlama bilen kişilere, programlama bilgisini detaylı bir şekilde vermek ve yeteneklerini geliştirmektir. Yazılım dillerinin evrimleşmesi sürecinde, 1980’lerin ortalarına kadar (C++ yaygınlaşana kadar) yaygın bir şekilde yapısal programlama (Structured programming) kullanılmıştır.
Bu kursta sadece yazılım geliştirmenin temeli olan yapısal programlama anlatılmaktadır. Nesne Yönelimli Programlama Java Temel 2 kursunda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bu yöntem yazılım geliştirme metodolojilerini anlamayı kolaylaştırdığı için dünyada ve Türkiye’de çoğu üniversitede uygulanmaktadır.
Kurs sonucunda her programlama dilinde bulunan, modern programlama dillerinin yapısını oluşturan; if, switch, looplar (for, while, do while), metot çağırma, atama ifadeleri, değişken bilinirlik alanı, diziler, çok boyutlu diziler gibi birçok araç ve daha fazlası detaylı bir şekilde öğrenilecektir.
Eğitim, kullanılan ders materyalleri ve ödevler tamamen Türkçe’dir.
Temek kitap:
1) Intro to Java Programming, Comprehensive Version Y. Daniel Liang: Amerikada ve Türkiye’de birçok üniversitede kullanılan çok başarılı bir kaynaktır.
Yardımcı Kitap:
1) Java How to Program, Deitel, Türkiye’de bazı üniversitede ders kitabı olarak kullanımaktadır.
2) Java The Complete Reference, Herbert Schildt: C, C++, Java ve C# kitaplarıyla tanınan dünyanın en ünlü yazarlarından biridir. Kitabın alfa yayınlarından çıkan Türkçe çevirisi de var.
Chapter 1 Introduction to Computers, Programs, and Java 1
1. Introduction
2. What Is a Computer?
3. Programs
4. Operating Systems
5. Java, World Wide Web, and Beyond
6. The Java Language Specification, API, JDK, and IDE
7. A Simple Java Program
8. Creating, Compiling, and Executing a Java Program
9. (GUI) Displaying Text in a Message Dialog Box
Chapter 2 Elementary Programming
1. Introduction
2. Writing Simple Programs
3. Reading Input from the Console
4. Identifiers
5. Variables
6. Assignment Statements and Assignment Expressions
7. Named Constants
8. Numeric Data Types and Operations
9. Problem: Displaying the Current Time
10. Shorthand Operators
11. Numeric Type Conversions
12. Problem: Computing Loan Payments
13. Character Data Type and Operations
14. Problem: Counting Monetary Units
15. The String Type
16. Programming Style and Documentation
17. Programming Errors
18. (GUI) Getting Input from Input Dialogs
Chapter 3 Selections
1. Introduction
2. boolean Data Type
3. Problem: A Simple Math Learning Tool
4. if Statements
5. Problem: Guessing Birthdays
6. Two-Way if Statements
7. Nested if Statements
8. Common Errors in Selection Statements
9. Problem: An Improved Math Learning Tool
10. Problem: Computing Body Mass Index
11. Problem: Computing Taxes
12. Logical Operators
13. Problem: Determining Leap Year
14. Problem: Lottery
15. switch Statements
16. Conditional Expressions
17. Formatting Console Output
18. Operator Precedence and Associativity
19. (GUI) Confirmation Dialogs
Chapter 4 Loops
1. Introduction
2. The while Loop
3. The do-while Loop
4. The for Loop
5. Which Loop to Use?
6. Nested Loops
7. Minimizing Numeric Errors
8. Case Studies
9. Keywords break and continue
10. (GUI) Controlling a Loop with a Confirmation Dialog
Chapter 5 Methods
1. Introduction
2. Defining a Method
3. Calling a Method
4. void Method Example
5. Passing Parameters by Values
6. Modularizing Code
7. Problem: Converting Decimals to Hexadecimals
8. Overloading Methods
9. The Scope of Variables
10. The Math Class
11. Case Study: Generating Random Characters
12. Method Abstraction and Stepwise Refinement
Chapter 6 Single-Dimensional Arrays
1. Introduction
2. Array Basics
3. Problem: Lotto Numbers
4. Problem: Deck of Cards
5. Copying Arrays
6. Passing Arrays to Methods
7. Returning an Array from a Method
8. Variable-Length Argument Lists
9. Searching Arrays
10. Sorting Arrays
11. The Arrays Class
Chapter 7 Multidimensional Arrays
1. Introduction
2. Defining Classes for Objects
3. Example: Defining Classes and Creating Objects
4. Constructing Objects Using Constructors
5. Accessing Objects via Reference Variables
6. Using Classes from the Java Library
7. Static Variables, Constants, and Methods
8. Visibility Modifiers
9. Data Field Encapsulation
10. Passing Objects to Methods
11. Array of Objects

Başlama Tarihi

2021

Eğitim Takvimi

Temel Java Eğitimi 1 Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi

Ders Günleri: Cumartesi-Pazar | Ders Saatleri: 13:00-16:00

Not

Grup Eğitimlerinde sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir. Kurumumuzun size sağlayacağı özel izin belgesi ile kurs gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutularak eğitim alabileceksiniz.

Birebir Özel Eğitim

Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir. İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır. Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.

Sertifika

Kurs sonunda, kursiyerlerimize katılım ve başarı sertifikası verilmektedir. Kursumuzda hafta içi gündüz grup eğitimleri ve özel ders kayıtlarımız başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Sınıflarımız maksimum 9 kişiliktir.