0 212 227 01 27   bilgi@programegitim.com

Teknik Resim

Teknik Resim Eğitimi

Teknik Resim ve Yapı Bilgisi Eğitimi

Teknik resim kurallarının öğrenilmesi ve uygulanabilmesi istenilen tasarımların üretim aşamasına taşınmasında temel oluşturur. Mimari ve diğer teknik projelendirmelerde gerekli olan araç gereç kullanımını ögrenerek, ölçekli bir biçimde plan,kesit,görünüs gibi çizimlerin öncelikle mantiginin kavratilarak çizimlerin doğru bir biçimde yapılması gerekir. Eğitimlerimizde öncelikle bu temel hususların anlatımı ve uygulamalarını yaparak, genel yapı bilgisi konularının da işlenmesi ile geri kaldigınız teknik resim ve proje derslerinizde ki açıkların kapatılmasını ve sonraki safhalarda teknik resim temelli derslerinizde daha başarılı olmanizı sağlamaktır.

Kimler İçin

Mimarlar ve ilişkili meslekteki kişiler (Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Iç Mimar)
İnşaat veya makine teknikerleri
Teknik çizimin gerekli olduğu mühendislik mesleğine sahip olanlar (Inşaat Müh., Makine Müh., Elektrik - Elektronik Müh.)
Yapı veya makine ressamları

Eğitimi Takvimi

Teknik Resim Kursu Haftaiçi Eğitimleri Başlama Tarihi :
Ders Günleri:
Ders Saatleri:

Birebir Özel Eğitim

Toplamda 15 saat düzenenlenen birebir eğitimdir.
Zaman sıkıntısı olan kişiler için hızlandırılmış bir eğitim olarak da düşünülebilir.
İstediğiniz gün ve saatlerde düzenlenmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü gelemediğiniz gün dersi erteleme hakkınız bulunmaktadır.
Branşınıza uygun eğitmen eşliğinde ve branşınıza yönelik örneklerle programa hakim bir kullanıcı haline gelebilirsiniz.


Teknik Resim Eğitim Konuları

PERSPEKTİF ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI

 • Paralel Perspektifler;
 • Aksonometrik Perspektif;
 • Izometrik Perspektif
 • Dimetrik Perspektif
 • Trimetrik Perspektif
 • Egik(Kavalyer) Perspektif
 • Merkezi (Konik) Perspektif- Artistik Perspektif
 • Tek Kaçışlı ve İki Kaçışlı Perspektif çizimleri

KESİT VE GÖRÜNÜŞ ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI

 • Genel Kesit Türleri
 • Tam Kesit
 • Yarım Kesit
 • Kısmi (Kırılmış) Kesit
 • Profil Kesit
 • Kademeli Kesit
 • Döndürülmüş Kesit
 • Mimari Proje Kesit türleri
 • Yatay Kesit
 • Düsey Kesit
 • Kademeli Kesit

ÖLÇEKLER VE UYGULAMA ALANLARI

 • Ölçeklerin Kullanıldığı Alanlar
 • Ölçek Tanımı ve Ölçeklendirme Yöntemleri

YAPI BİLGİSİ VE PROJELENDIRME YAPI TÜRLERİ

 • Mülkiyetlerine Göre
 • Zemin Ilişkilerine Göre
 • Işlevlerine Göre
 • Kullanım Alanlarına Göre

TEMEL ÇEŞİTLERİ

 • Yüzeysel Temeller; Tekil,Radyejeneral vb.
 • Derin Temeller; Kuyu ve Kazikli Temeller

DUVAR ÇESİTLERİ

 • Taşıyıcı Duvarlar
 • Panel Duvarlar
 • Yüzeysel Temeller; Tekil,Radyejeneral vb.
 • Hafif Blok ve Gazbeton Duvar Türleri
 • Tuğla Duvarlar

BACALAR ve ÇEŞİTLERİ MERDİVENLER,HESAPLAMA VE ÇİZİM TEKNİKLERİ MERDIVEN ÇEŞİTLERİ VE ÇİZİMLERİ

 • Malzemelerine Göre: Ahsap, Kağır, Betonarme, Çelik Merdivenler
 • Eğime Göre: Yatık, Eğik vb.
 • Şekillerine Göre: Tek kollu düz, iki kollu yarım döner merdiven vb.

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR
MERDİVEN HESAPLAMALARI
ASANSÖRLER VE RAMPALAR


Kurs sonunda, kursiyerlerimize katılım ve başarı sertifikası verilmektedir.
Kursumuzda hafta içi gündüz grup eğitimleri ve özel ders kayıtlarımız başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
Sınıflarımız maksimum 8 kişiliktir.

 CAD İSTANBUL